Nav Bhatia Net Worth, Заплата, Съпруга, Работа, Дъщеря (Raptors Superfan Age)

Nav Bhatia Net Worth, Заплата, Съпруга, Работа, Дъщеря (Raptors Superfan Age). Нетната стойност на Nav Bhatia е около 50 милиона долара, докато заплатата все още не е публикувана.